maandag 6 september 2010

Gastcolumn


Op mijn blog van vorige week over klachten en publicatie van uitspraken van de tuchtrechter, kreeg ik een uitgebreide reactie van mijn gewaardeerde collega Frits Markus, oud Regio Voorzitter NVM Rotterdam. Doordat zijn pleidooi het maximaal tekens overschreed, werd deze niet geplaatst als reactie op dit feuilleton. Omdat ik u zijn visie niet wil onthouden,heb ik hem gevraagd zijn verhaal integraal te publiceren. Bij deze is het podium vandaag dan ook gereserveerd voor Frits.

Ed


Volledige openheid over klachten tegen makelaars/taxateurs gewenst.
Tuchtrechterlijk veroordeelde makelaars, ongeacht het lidmaatschap van welke branchevereniging dan ook, moeten worden vermeld in een openbaar register welk op eenvoudige wijze is te raadplegen op een openbaren website. Consumenten moeten via een dergelijk register kunnen achterhalen welke makelaars veroordeeld zijn door de tuchtrechter en waarvoor. Vreemd, dat men nu als consument nergens inzicht kan krijgen in wat voor ongelukken een makelaar heeft veroorzaakt. Het is een consumentenbelang dat men moet kunnen zien bij wie men terechtkomt.
Verantwoording
Gedraagt een makelaar of taxateur zich zodanig dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan het vertrouwen dat in het maatschappelijk functioneren van de makelaar/taxateur wordt gesteld, dan zal deze zich voor de tuchtrechter dienen te verantwoorden.  Het tuchtrecht is niet alleen bedoeld om de klager genoegdoening te verschaffen maar ook om het algemene belang, dat van de branche en van de individuele makelaar en taxateur te dienen: de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Met goede voorlichting over het doel van het tuchtrecht en de effecten van een tuchtzaak op (het handelen van) een makelaar en taxateur kan een verkeerde beeldvorming worden voorkomen.
Modern
Het is niet meer van deze tijd. Vertrouwensberoepen, zoals die van een accountant, advocaat, arts, notaris of makelaar en taxateur moeten j├║ist open en transparant zijn. Duidelijke signalen afgeven welk gedrag nog wel en wat niet meer wordt getolereerd. In de wetenschap dat een ieder zich vanaf 2001 'makelaar' mag noemen; niet iedere 'makelaar' lid is, wil of zelfs kan worden van een branchevereniging heb ook al eerder gepleit om een herinvoering van de makelaarsbe├źdiging, het opnieuw beschermen van de makelaarstitel en alle makelaars- en taxateurswerkzaamheden te binden aan een wettelijk vergunningensysteem.
Helder
Harmonisatie van de bestaande tuchtrechtregelingen van de verschillend brancheverenigingen is belangrijk. Naar mijn mening is het beter om het huidige niet-wettelijk tuchtrecht = verenigingsrecht (maatschappelijke betekenis van die groep heeft de wetgever helaas minder belangrijk geacht) aan te passen in een wettelijk tuchtrecht (zoals bij notarissen en advocaten).
Handen boven het hoofd
De sfeer van geheimzinnigheid die nu om de tuchtrechtspraak heen hangt, wekt bij de buitenwereld de indruk dat er wel erg voorzichtig met de makelaar en taxateur wordt omgegaan. Het wordt door de buitenwereld echt niet begrepen, als er gezegd wordt 'u moet eens weten wat het met me doet'. Dat wordt gezien als een bevestiging van het beeld dat de elite elkaar de hand boven het hoofd houdt. Overigens, ook de binnenwereld begrijpt dit gedrag niet.
Preventieve werking
Zeker bij vertrouwensberoepen is het belangrijk om dat te voorkomen. Het wordt niet meer als vanzelfsprekend aangenomen dat iedere beroepsbeoefenaar zijn vak integer uitoefent. Daar wil het publiek bewijzen van zien, bijvoorbeeld in de vorm van openheid over tuchtrechtspraak: een publiek signaal dat dit gedrag niet wordt getolereerd.
Zorgvuldigheidsbeginsel
Natuurlijk moet er zorgvuldig met publicatie worden omgegaan. Het gaat om de tuchtuitspraken; de zwaardere zaken dus. Voor uitspraken van de geschillencommissie of uitspraken over declaratiegeschillen behoeft publicatie (nog) niet te gelden.
Onontkoombaar
Maar hoe onterecht een beroepsgroep het ook ervaart dat al het handelen - of een klacht nu gegrond verklaard is of niet - zichtbaar wordt voor het publiek, dit is het klimaat waarin we leven na meerdere vastgoed-affaires. Tot die affaires konden ook makelaars en taxateurs volhouden 'niet integer handelen? Dat komt bij ons niet voor'. Kennelijk was en is het zelfreinigend vermogen van de beroepsgroep toch niet al te groot. Anders waren dit soort affaires wel voorkomen. Vindt men het dan gek dat de overheid draconische maatregelen neemt en zegt: hup, met de billen bloot? De bordjes zijn definitief verhangen, dus ik zou zeggen: wen er maar vast aan.

Frits Markus

3 opmerkingen:

 1. Zie onderstaande link.

  http://www.linkedin.com/groupAnswers?viewQuestionAndAnswers=&gid=2191327&discussionID=27384218&sik=&trk=mywl_artile&goback=.mwg_*2_1

  Jeroen van Vliet

  BeantwoordenVerwijderen
 2. IK ben het eens met de auteur maar dan wel als de klacht gegrond is. Het heeft m.i. weinig zin om ongegronde klachten te publiceren. Wie wordt daar nu beter van?
  Ingrid van der Velden

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @Ingrid van der Velden: Vanzelfsprekend. Ik spreek over tuchtrechterlijk veroordeelde makelaars en onherroepelijke uitspraken.

  BeantwoordenVerwijderen