donderdag 2 september 2010

Vreie jonguhs

Ik weet niet of u al de laatste uitgave van het vakblad Vastgoedheb mogen consumeren? Wij krijgen dit altijd een paar dagen voordat deze op de deurmat valt bij uw kantoor c.q. domicilie. Er staan dit keer een aantal interviews in met dames en heren (eigenlijk alleen heren) die er voor kiezen om geen lidmaatschap bij een brancheorganisatie aan te vragen.
Vrijheid
Mag ik daarop reageren? Even niet vanuit defensief, ik respecteer een ieder zijn mening, maar vanuit een academisch model. Dus totaal niet geheel gericht op deze ‘vrije jongens’, maar meer om de casuïstiek . Mijn uitgangspunt in mijn betoog is tweezijdig. Enerzijds maatschappelijk verantwoord ondernemen. Anderzijds, professionele verantwoordelijkheid .Loopt u een stukje met mij mee het donkere bos in en mag ik uw hand vast houden?
MVO
Als u uzelf als professional serieus neemt, kunt u mij dan één reden noemen waarom u zich wenst te onttrekken aan collegiale toetsing, tuchtrecht, kwaliteitsbewaking en deskundigheidsbevordering? Als u zich aansluit bij VastgoedPRO of één van haar collega organisaties als VBO en NVM, dan stelt u zich hier voor open. Dan geeft u aan, dat u bereid bent de toets ter keuring te willen en durven doorstaan. Wij allen hebben ons gecommitteerd aan onderwerping van beslechting van klachten en geschillen door een onafhankelijk instituut, SGC, waarin onder andere VEH en Consumentbond toeziet op onze dienstverlening. Erger nog, wij staan garant voor nakoming van gedrag van onze leden. Ethisch, normatief en financieel.
Meer
Beter nog, door lid te zijn bij ons of onze amices, geeft u aan bereid te zijn om transparantie en inzage te geven in uw werkprocessen. U bent bereid om uw bedrijfsmatige data uit te wisselen, gebruik te maken van juridisch getoetste documenten en zich te confirmeren aan een Erecode. Alle voornoemde argumenten, noem mij één reden waarom iemand dat niet zou willen? Kosten? Ga weg, kwaliteit kost geld. En waar praten we nou over? De gemiddelde makelaar of taxateur geeft per dag meer uit aan koffie, benzine of sigaretten dan aan VastgoedPRO. Ons lidmaatschap kost welgeteld €4.52 per dag. Als je dat als ondernemer te duur vindt, ben je geen klant waard. Een bedrijf wat geen 5 euro per dag over heeft voor kwaliteit? Mij niet gezien als klant.
Verantwoordelijkheid
Daarnaast, al die free riders, die profiteren natuurlijk wel van alle kennis en kunde die wordt ontwikkeld over de ruggen van de collega’s die wel bereid zijn om verantwoording te dragen. Dat jongens en meisjes, zonder enige opleiding en ervaring, de gelukszoekers, zich niet kunnen aansluiten, dat is goed. Dat zijn de paria’s in ons vak, de kwakzalvers, de profiteurs van de afschaffing van de titelbescherming. Die mogen niet eens op de parkeerplaats van mijn kantoor staan wat mij betreft. Maar de echte professionals, gecertificeerd bij SCVM of VastgoedCert, die niet bereid zijn om zich te onderwerpen aan enige vorm van regulering of toezicht?
Geluid
Ik lees hun bericht, ik zie het interview. Natuurlijk zit daar een onopgeleid persoon tussen, zonder enige geformaliseerde kennis en kunde. Ik zeg niet dat die mijnheer slecht is of slecht werk levert. Ik ken ook alternatief genezers met zeer tevreden klanten, die het hebben overleefd. Niet dankzij, maar ondanks. Maar echte professionals, die menen anno 2010 maling aan alles en ieder te hebben en hun eigen regels te kunnen bepalen? Brrrrr

Ed

Geen opmerkingen:

Een reactie posten