dinsdag 1 maart 2011

Gesol met taxateurs


Waarde collega,
Het ene moment verblijf je in hogere sferen op wit besneeuwde bergen met vrouw en kinderen, het volgende moment sta je weer keihard met de klompen in de klei. Afgelopen week mocht ik even genieten van een korte break, waardoor het rustig was op het blog front. Maar teruggekomen….
Taxaties
Mijn mailbox ontploft de afgelopen dagen van klachten van taxateurs. Het bevreemd mij, dat dit komt van zowel mijn eigen achterban, als van collega’s van de NVM en de VBO. Er is een grote onvrede over het beleid van de banken inzake taxaties en normeringen. En onvrede over mijn organisatie en de collega organisaties. Ik heb daar begrip voor.
Onvrede
Wat is er gebeurd? Zonder in details te treden, maar als koepelorganisaties hebben wij uiteindelijk consensus bereikt inzake taxatienormen en voorwaarden. Ik zal niet terugblikken op het NWWI initiatief en de kwalijke gevolgen hiervan, maar feit is dat we een gedrocht hebben gecreëerd. Uiteindelijk hebben we er, tegen wil en dank, een situatie mee kunnen bereiken die het beste van het slechte is geworden. Met uiteindelijk een suboptimale beschrijving van de werkgebieden voor taxateurs.
Net aan
Is dit goed? Nee, dit is polderen. Let op: VastgoedPRO is van mening dat een taxateur overal in staat is om te taxeren. Om economische redenen is het niet altijd haalbaar om lokale kennis te verwerven, dus blijf je actief in je natuurlijke habitat. Maar de competenties en vaardigheden zijn intrinsiek verbonden aan het vak en de uitoefening daarvan. In de onderhandelingen hebben wij moeten inleveren, maar de grondbeginselen staan overeind. U kunt altijd en overal taxeren, mits u in staat bent om voor het geldende tarief afdoende te rechercheren. Punt, uit!
Banken
Maar wat er nu gebeurt, is verbazingwekkend, zo niet verbijsterend. Als koepels hebben wij, samen met stakeholders, nieuwe normen en grenzen gedefinieerd. Zijn er, alweer, nieuwe eisen gesteld aan taxateurs. Dat doet mij pijn, dat doet ons pijn. Maar het moet, we moeten het niveau borgen en de professionaliteit etaleren. Maar mijn mailbox ontploft op dit moment van boze taxateurs over de opstelling van de banken.
Vreemd
Het is zeer bijzonder dat alle professionele partijen, terzake deskundig en bekwaam, in onderling overleg komen tot een werkwijze en dat vervolgens, als blind paard, één segment zegt maling en lak te hebben aan alles en een eigen koers te varen. Waar de banken de afgelopen weken mega onder druk staan over herinvoering van exorbitante beloningen en bonussen, waar onderzoek wordt gepleegd naar extreme risico opslagen om de mega winsten nog meer op te krikken. Waar de banken altijd afwezig zijn als het gaat om het taxatieproces, wordt er nu ineens gesteld dat de banken eigen normen gaan voeren voor taxatieregio’s.
Bizar
Dat is niet alleen vreemd, dat is bizar. Nooit hebben wij de banken inhoudelijk gehoord als partner als het gaat om kwaliteit. Nooit als het gaat om borging van processen. Nooit als het gaat om voorkomen van fraude. En ineens menen financiers zelf te moeten zeggen, ondanks branchebrede afspraken, dat ze zelf wel weten wat het werkgebied moet zijn van taxateurs.
Terecht
Dat mijn achterban, u, vervolgens teleurgesteld is en vraagt wat wij nu doen, begrijp ik. U hebt gelijk, u heeft een punt. Maar uw onmacht en boosheid is hetzelfde als die van mij, als die van ons. Het wordt tijd dat het gesol met taxateurs en hun werkgebieden nu voor eens en voor altijd duidelijk wordt. Verdorie!

Ed

5 opmerkingen:

 1. Waar is de website www.taxateurspower.nl eigenlijk gebleven?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Opmerkelijk dat dit nieuws mij als eerste bereikte via de NWWI-nieuwsbrief waarbij direct gemeld werd dat NWWI dat allemaal al ingeregeld heeft in haar systemen termijl ik andere valideurs niet hoor en mijn lidmaatschap VastgoedPRO op een VBO-kantoor nog altijd problemen geeft in NWWI systemen.

  Kortom... Lijkt vooropgezet?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ben het helemaal met Ed (VastgoedPro) eens. Een taxateur kan overal zijn werk doen mits hij/zij genoeg tijd heeft/krijgt te rechercheren. Werk vanuit Brabant.Regelmatig krijg ik opdrachten van afdeling bijzonder beheer van een bank. Ik heb hun vertrouwen en zij sturen mij letterlijk van Groningen tot aan Maastricht.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Hierbij de reactie van Menna Kruiswijk op Linkedin waar stevig van leer wordt getrokken tegen de regelgeving.
  "Sinds begin 2010 worden de regels rondom taxeren en valideren vastgesteld door het Platform Normering Taxaties & Taxateurs i.o. Dit platform staat onder leiding van de onafhankelijk voorzitter de heer A.W. Kist en bestaat uit vertegenwoordigers namens de NVM (Menna Kruiswijk), VastgoedPRO (Rolph Limpens) en VBO (Hans van de Ploeg). Dit team doet het voorbereidend werk voor de voorzitters van de drie brancheorganisaties die uiteindelijk de regels moeten goedkeuren. De regels worden pas ingevoerd nadat NHG daarvoor goedkeuring heeft gegeven.
  Het platform heeft over de inhoud van de regelgeving rondom taxeren en valideren afstemming gehad en terugkoppeling gezocht met NHG en:
  - alle validatie-instituten v.w.b de certificeringsregeling
  - NVB en individuele banken v.w.b. het modelrapport 2011 en de werkgebiedregeling
  Alle partijen gehoord hebbend en alle op- en aanmerkingen vanuit diverse kanten wegend, wordt er uiteindelijk een eindvoorstel geformuleerd."

  Dit verhaal lezende is elke brancheverenging 100% verantwoordelijk voor de huidige regeling, ook VastgoedPRO, die overigens in het verleden, toen nog LMV en RVT, wel afstand nam van de gedachtenkronkels die aan de huidige regeling ten grondslag liggen.

  BeantwoordenVerwijderen