maandag 11 april 2011

Vastgoed zeepbel

Steeds meer en steeds vaker hoor en lees ik voorspellingen over de prijsontwikkelingen in de woningmarkt. De prijzen zijn te hoog, de waardegroei zoals die tot 2009 is geweest komt nooit meer terug. Sommigen weten nu al te voorspellen dat de waardeontwikkeling voor 2011 op -5 % uit zal komen. Het is definitief voorbij met de vastgoedgroei.
Knap
Economen zijn altijd heel goed in het met terugwerkende kracht voorspellen van de huidige situatie. Het lijkt er op dat vastgoeddeskundigen zich hier ook op richten. Ik weet dit zo net nog niet. Ik denk dat de toekomst zich altijd zo ontwikkeld als dat het moet en dat de voorspellende waarde hierin doorgaans beperkt tot afwezig is.
Glazen bol
World Online zou de toekomst van ons allen beter maken, we konden niet verliezen in deze belegging. Het ging er niet om of je investeerde in dit aandeel, maar hoeveel aandelen je toegewezen kreeg. UMTS zou de toekomst zijn voor de telefonie, media en internet wereld, het kon niet op. Het aandeel KPN zou ter zielen gaan, ING zou het niet overleven. Eind 2010 zouden we 750.000 werkelozen hebben werd in 2009 voorspeld. Allemaal voorspellingen die kwamen en gingen. Volgens mij geldt dit ook voor de voorspellingen over vastgoed en de woningmarkt.
Prijsdaling
Al sinds 2009 wordt er geroepen dat de lucht uit de woningmarkt zeepbel moet. Maar volgens mij is het gewoon een kwestie van vraag en aanbod. Zelfs nu, nu het aanbod groter is dan de vraag, blijft de prijs redelijk stabiel. Zolang er nog geen sprake is van massa ontslagen en mensen massaal moeten verkopen, gebeurt er gewoon niet zo veel. Nederland is massaal geld aan het oppotten, er wordt gewoon weinig uitgegeven door de onwennige situatie. Terwijl bijvoorbeeld al wel het eerste kwartaal een record aantal verkopen van nieuwe auto’s plaats heeft gevonden; waarschijnlijk de inhaalslag van lease auto’s.
Verwachting
Het is volgens mij dus gewoon een kwestie van afwachten wat er gaat gebeuren, hoopvolle of doemscenario’s terzijde. De markt zal zich ontwikkelen zoals die zich ontwikkelt, voorspellingen en verwachtingen zullen daar niet zoveel invloed op hebben. Maar ik zie nog niet zo heel snel dat consumenten hun prijzen met 25 of 30% gaan verlagen, ik denk dat ze gewoon niet gaan verkopen. Lekker blijven zitten en niet bewegen, zolang je niet verkopen moet, is er niets aan de hand
Maar
Wat wel een feit is, is dat de nieuwbouwproductie bijna stil ligt. Dat de bevolking krimpt, maar het aantal huishoudens toeneemt. Dat er sprake is van een distributieprobleem, de verkeerde huizen staan op de verkeerde plaatsen. Dat er steeds andere wensen komen aan wonen, waar de huidige voorraad niet aan voldoet. Dat als mensen weer gaan sparen, ze op een gegeven moment wél kunnen kopen en wél een financiering rond kunnen krijgen.
2011
Dus wat er gebeuren gaat? De markt krijgt altijd gelijk, hij kan omhoog, hij kan omlaag, maar vraag en aanbod zullen de prijs bepalen. En dat de vraag en aanbod curve kan wijzigen is een historisch feit.

Ed

Geen opmerkingen:

Een reactie posten