dinsdag 24 juli 2012

Hercertificering en PE

Recent hebben wij een "Ronde door Nederland" gemaakt om te horen bij de VastgoedPRO achterban wat er speelt. En natuurlijk om uit te leggen waar wij als organisatie mee bezig zijn, wat ons bindt en wat ons boeit. Dit zijn altijd zeer waardevolle bijeenkomsten, een uitstekende methode welke al thermometer wordt gebruikt inzake ‘de stand van het land’.

Input
In totaal ontmoeten wij bij deze bijeenkomsten zo een 400 tot 450 collega’s, zo een beetje de helft van de leden is in staat om deel te nemen. Een van de punten die we ter discussie kregen was de hercertificering en de PE vereisten, de Permanente Educatie. VastgoedPRO heeft een P.E. systematiek wat vrij pragmatisch is van opzet. Wij gaan er van uit dat we te maken hebben met professionals, onze leden zijn beroepsbeoefenaars. Het is dus hun eigen verantwoording om hun kwaliteit en deskundigheid op peil te houden, dit wordt onder ander gefaciliteerd door de certificerende instellingen, SCVM en VastgoedCert.

Kwaliteit
Voldoe je dus aan je hercertificering, dan voldoe je dus aan de eisen van de markt. Dus ook aan onze eisen inzake kwaliteitsnorm. Simpel toch? Hiermee halen onze leden 85% van hun interne VastgoedPRO PE punten. En de overige 15% halen ze door 1 x per jaar een praktijkdag te volgen, 1 x per jaar een regio bijeenkomst en 1 x per jaar een landelijke bijeenkomst. Dit om het verenigingsgevoel, de onderlinge collegialiteit te borgen. Al met al zo een uur of zes tot acht per jaar, naast de hercertificering.

Commentaar
Toch kwam er commentaar op de PE en met name de hercertificering onderdelen. Dat is altijd goed om te horen, want wij kunnen dit dan al input meenemen, met name bij VastgoedCert. Bij SCVM is dat niet mogelijk, daar hebben wij geen inspraak. Het eerste punt van commentaar wat tot ons kwam was de kosten voor SCVM. Waarom betalen VastgoedPRO leden (lees niet-VBO) een veelvoud van wat VBO leden betalen? Als dit instituut onafhankelijk wil zijn, hoe kan dit dan? En als je wilt her-certificeren, waarom moet dat dan verplicht via de VBO? Ook hier weer, tegen kosten vele malen hoger dan voor VBO leden? Ook dit past niet bij een onafhankelijk instituut. Eerlijk gezegd hebben wij hier geen antwoord op. Zoals gezegd is er geen inspraak bij SCVM, dus wij kunnen hier (nog) weinig tot niets mee. Pas als men echt onafhankelijk wil zijn, durft men het gesprek mogelijk aan, maar zover is dat nog niet.

Actualiteit
Maar ook bij VastgoedCert waren er kanttekeningen. De overlap van de stof tussen de verschillende kamers. De actualiteit van de onderwerpen die soms ontbreekt. Of het soms toch wat saaie, stoffige karakter van de onderwerpen. Het is goed dat dit naar voren komt. Want wij hebben wel invloed bij VastgoedCert en deze staan open voor input en aanbevelingen. Onze leden zitten daar in de beleidscommissies van de kamers en in het college van deskundigen, ook aan de bestuurstafel kan daar meegepraat worden. Hierdoor kunnen we blijven werken aan de kwaliteit van de hercertificering en de PE, dat is een groot goed. Dus heeft u nog input? Graag!

Ed

1 opmerking:

  1. Ik ben begin van dit jaar overgestapt van SCVM naar Vastgoed cert en eigenlijk omdat de ik de kosten van de SCVM en de PE cursussen voor mij, als niet VBO-lid, te hoog vond en vooral onrechtvaardig. Het positieve van de SCVM vond ik de meestal zeer praktijkgerichte PE cursussen.

    BeantwoordenVerwijderen