vrijdag 20 juli 2012

Stijging huizenprijzen

Op diverse fora zie je meningen over de woningmarkt van personen van divers pluimage. Gezien het feit dat de meeste Nederlanders zich huisvesten in een woning, zijn ook velen van mening dat op basis van deze gebruikerservaring men zich als deskundige kan etaleren. De stelligheid waarmee men meningen poneert is boeiend om te volgen en te lezen. Naast vele zelf afgeroepen bondscoaches, songfestival experts en Tour de France deskundigen huisvest de BV NL ook vele woningmarktexperts.

Bescheidenheid
Nou ben ik de eerste om mijn eigen expertise te relativeren, laat ik dat vooropstellen. Maar ik heb wel een voordeel, ik ben beroepsmatig met deze materie bezig. Daarnaast heb ik, hebben wij toegang tot informatie en documentatie die bij de beeldvorming van toegevoegde waarde is. Al met al in mijn ogen een stukje voorsprong op dit gebied. Over de prijsontwikkelingen van de woningmarkt heb ik dan ook wel een mening, deze zal weer gaan stijgen. Op de diverse fora wordt je geridiculiseerd als je dit stel, toch persisteer ik in dit standpunt. Laat me dit eens toelichten.

Ontwikkelingen
Als eerste is het in mijn ogen een no-brainer. Ik durf te stellen dat de prijzen van auto’s, pleziervaartuigen, koffie op een terras en pretparken de komende jaren zullen stijgen. Simpelweg door inflatie-effecten. Zo ook de prijzen van huizen. Op termijn zullen deze gaan stijgen. Niet volgende week, niet morgen, maar prijsstijging zal optreden. Wat overigens nog iets anders is dan positieve waardegroei, waardeontwikkeling! Maar in mijn ogen zullen huizen sterker stijgen in prijs dan de inflatie de komende vijf jaar. Een waarschijnlijk stevig.

Determinanten
Ten tweede, kijk eens naar een aantal factoren op de markt. Ten eerste de bevolkingsgroei. Hoewel deze groei aan het aftoppen is, is er nog steeds sprake van groei. Enerzijds doordat we ouder worden, anderzijds door nieuwkomers. Maar dat effect is marginaal. Wat wel een sterk effect heeft, is de groei van het aantal huishoudens. Deze groeit exponentieel harder dan de bevolkingsaanwas. En huishoudens hebben nou eenmaal de neiging om in huizen te worden gehuisvest. Hierdoor ontstaat een verhoogde behoefte.

Nieuwbouwbehoeftes
Het CPB voorspelt dat er een jaarlijkse nieuwbouwproductie behoefte is voor de periode 2005-2020 van circa 90.000 woningen per jaar. Mag ik u verzoeken om eens op de site van de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemingen te kijken over de huidige nieuwbouwproductie? De productie de afgelopen vier jaar zorgt voor schrikbarende achterstanden, waardoor op (korte) termijn tekorten ontstaan. Terwijl het onttrekken van woningen aan de bestaande voorraad crescendo gaat. In de periode 2008-2011 zo een 70.000 woningen. Nieuwbouw blijft achter, onttrekken gaat door.

Corporatie
Of we het nou een goed iets vinden of niet, de corporaties zijn de motor van de bouwproductie. En de kans dat de corporaties de komende jaren fors gaan investeren in bouwen is klein tot zeer klein. Dat dit een invloed is op de marktdynamiek lijkt mij helder, de aanbod zijde stagneert aan de huurzijde, wat de koopbehoefte/noodzaak versterkt.

Distributie
Een volgend feit is de verhouding tussen enerzijds huur en koop en anderzijds werkgelegenheid en woonbehoefte. In de periferie is een groter aanbod van koop dan huur. Echter, de werkgelegenheid is geconcentreerd rondom de grootstedelijke gebieden, niet in de periferie. Het bekende kip en ei. Creëren grootstedelijke gebieden veel werk of creërt veel werk grootstedelijke gebieden? Ik denk historisch het laatste, in het hier en nu het eerste. Maar onverlet, we hebben een distributieprobleem. Daar waar veel behoefte is aan woningen zijn ze schaars e.g. daar waar veel werk is zijn weinig (koop) woningen. En dit versterkt zich de komende jaren alleen maar, de krimpgebieden blijven helaas krimpen, terwijl er weinig ruimte is om nog te bouwen waar er behoefte is. Segregatie van wonen en werk wordt eminenter, zonder dat we het tegen schijnen te kunnen houden.

Wonen naar wens
En een ander feit is dat er jarenlang niet gebouwd is vanuit de vraagzijde, maar vanuit de aanbod zijde. Men bouwde wat men wilde, zonder te vragen waar de behoefte aan was. Hierdoor is er veel specifieke behoefte waarin niet kan worden voorzien en veel aanbod waar geen behoefte aan is. Naast nog het feit dat de woonbehoeftes aan het veranderen zijn door enerzijds vergrijzing, groei van het aantal kleinere huishoudens en anderzijds nieuwe technologieën.

Samenvattend
• Inflatie zal een toekomstige wetmatigheid blijken en zorgen voor generieke prijsstijgingen
• Bevolkingsgroei stagneert, maar aantal huishoudens groeit. Hierdoor een verhoogde vraag / behoefte.
• Nieuwbouw stagneert, onttrekking consolideert tot stijgt. Hierdoor verhoogde vraag / behoefte.
• Corporaties hebben minder investeringskracht, waardoor huuraanbod daalt en vraag naar koop stijgt
• Distributie woningvoorraad is niet in overeenstemming met werkgelegenheid, waardoor daar waar bevolkingsgroei optreedt woningaanbod achterblijft.
• Woningaanbod komt niet overeen met woningbehoefte

Tel dit allemaal op en wie dan concludeert dat de prijzen van huizen zullen dalen: leg het mij maar uit!
TGIF,

Ed

28 opmerkingen:

 1. Beste Ed, vanaf 2013 mag er geen aflossingsvrij meer genomen worden, per iedere juni per jaar gaat de maximale hoogte vak de NHG 30.000 lager ( meeste mensen proberen daar onder te blijven, die huizen worden meer verkocht), na de verkiezingen weten we niet of er alsnog wel afgelost moet gaan worden door bestaande hypotheekhouders,

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Geachte heer,

  Uw vergeet 1 allesbeslissende aspect in dit verhaal. Waaruit bestaat de prijs van een huis. Deze is niet meer gerelateerd tot de bouwkosten en grondprijs maar wat men er voor betaald. Dit wordt weer bepaald tot hoeveel iemand kan lenen.

  De oorzaak van de huizenbubbel is dat banken sinds 1980 ongelimiteerd geld maakten door verlaging van de dekkingsgraad. Dit ongeacht de risico uitleenden aan iedereen. Hoe meer risico hoe meer rente en dus korte termijn inkomsten.
  Dit terwijl al deze leningen vrijwel zeker niet voldaan kunnen worden en dus afgeschreven moeten worden. Daarnaast zijn al deze hypotheken gebundeld, perfect gerate en aan pensioenfondsen etc verkocht. Dan heb ik het nog niet eens over CDS, derivaten etc die ook aan de woningmarkt gekoppeld zijn.
  En nu dus de financiele crisis.

  Het vervolg wordt dat banken nu hopelijk eindelijk gereguleerd worden met als gevolg een hogere dekkingsgraad en striktere voorwaarden aan hypotheken.

  Mensen kunnen dus veel minder lenen, als ze uberhaupt nog een lening krijgen. En dit wordt alleen maar strikter in de toekomst. Wat overigens goed is.

  Het gevolg hiervan is dat de vraag dus ook afneemt. Want niemand kan het meer betalen.
  Dan moet toch echt de marktwerking in werking treden en zullen prijzen zeker dalen.
  En dan hebben we het nog niet eens over de hypotheekrenteaftrek.

  Ik ben het inderdaad met u eens dat omdat nederland klein is dit al snel een stijgende werking heeft.

  Maar u vergeet voor het gemak de hele financieele aspect van het verhaal en kijkt echt alleen naar de woningmarkt.

  We krijgen zeker nog de komende 4 jaar een prijsdaling van minimaal 20%. Pas als de prijzen zich aangepast hebben aan het beschikbaarheid van kapitaal door sparen of kunnen lenen. En er dus balans is, zullen de prijzen weer stijgen, maar nooit zoveel als nu.

  Een huis nu is dus ABSOLUUT GEEN goede investering.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Verder (kon niet meer in vorigetekstvak in!) verder hebben bijna alle hypotheken clausules dat als er dreiging is van onderwaarde er op kosten van de hypotheekhouder een nieuwe taxatie moet komen en als de woning in waarde verlaagd is de hypotheekhouder bij zal moeten storten en/of de rente vanwege het risico van niet betalen omhoog zal gaan. Al deze ( vorige posting en deze) zal mensen niet doen besluiten 123 een duurdere woning aan te schaffen... Verder lijden gemeenten verliezen op grondspeculaties en proberen ze dat via meer euro's van een kadastraal object te krijgen. Dus object daalt, maar de ozb zal toch stijgen! Verder zullen gas en Electrabel ook nog flink stijgen, dus een oud en groot en slecht geïsoleerd huis is ook geen aanbeveling.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Overigens hoop ik dat de heer van de Bijl, gezien zijn functie als algemeen directeur, dit als propoganda bericht uit heeft gebracht. Want zo niet dan is de heer van de Bijl behoorlijk "clueless" wat er in de wereld aan de gang is.
  En dat moet dan algemeen directeur zijn. Hoe dan ook, je maakt je als directeur met dit bericht behoorlijk belachelijk. Had het op zijn minst door een commercieel persoon laten doen. Dan wisten we op voorhand als dat het een verkooppraatje was........

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Precies! Meneer van de Bijl heeft een belachelijk verhaal...

   Verwijderen
 5. Ed, je bekijkt de huizenmarkt alleen maar vanuit de aanbodkant (zogenaamde schaarste in woningen). De vraagkant bekijk je niet op de juiste wijze (hoewel je pretendeert dat je dat wel doet). Laat me dat uitleggen: in de woningmarkt is vraag gelijk aan (aantal kopers x leencapaciteit). Je zegt totaal niks over de leencapaciteit. Daarnaast is er wellicht veel vraag, maar deze komt nooit tot een transactie, omdat de prijzen veel te hoog liggen. Er is ook veel vraag naar Porsches (vraag maar aan een willekeurige voorbijganger of hij er eentje wil hebben), maar toch worden deze slechts beperkt verkocht.

  Ed, als je dit artikel serieus meent en niet geschreven hebt vanuit eigenbelang, dan raad ik je aan om eens wat historie op te zoeken. Je vindt dan dat over hele lange perioden de huizenprijs gerelateerd is aan het gemiddeld cq. modale inkomen. Door het bestuderen van velerlei huizenmarkten in meerdere landen, zie je dan ook dat de huizenprijs uiteindelijk, op lange termijn, altijd tendeert naar 3 tot 4 keer een modaal inkomen.

  Ed, in 1995 kostte een huis ruim 4 keer een modaal inkomen. Daarmee lag de prijs aan de hoge kant. Op dit moment kost een huis 7,2 keer een modaal inkomen. Als we naar de prijsindex van het kadaster kijken en deze corrigeren voor de inflatie, dan komt de waarde van de index van 1995 uit op ruim 55 (was 40 in 1995). De prijsindex voor koophuizen geeft echter een waarde van plusminus 99.

  Je kunt dus lang praten of kort praten, linksom of rechtsom kom je altijd op een structurele overwaardering van zo'n 40% uit. Op termijn gaat dit er dus nog af, deels door nominale daling en deels door inflatie.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. En nu maar hopen dat iemand Ed niet over drie jaar met dit bericht confronteert.
  Want dat wordt lachen.

  Tip: op internet zijn nog wel wat claims van Ed te vinden van een paar jaar terug.
  Ik verklap je vast dat er weinig terecht is gekomen van de voorspellingen van Ed.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. In aanvulling op mijn reactie 19:10...

  De woningmarkt wordt de komende twee decennia door de volgende trends gedomineerd:
  - Een stagnerende economie;
  - "Deleveraging" van banken. Tenminste tot aan 2020 ligt de planning voor steeds strengere regelgeving voor banken vast. Deze regelgeving maakt het voor banken niet alleen onaantrekkelijk om hypotheken te verstrekken, het zal ze ook dwingen tot herwaarderen van de gesecuritiseerde hypotheekpakketten. Een neerwaartse spiraal van afwaarderingen, toenemende executies en stijgende hypotheekrentes ligt dan op de loer. Nederlandse banken hebben nu al een funding gap van zo'n 300 mrd. Dit moet buitenlands gefinancierd worden. Dit maakt onze banken extreem kwetsbaar voor afwaarderingen op vastgoed.
  - "Deleveraging" van overheid en consumenten. Overheden hebben grote tekorten en schulden welke moeten worden teruggebracht. Uiteindelijk gaat dit ten koste van het budget van de consument. Minder geld over = minder geld beschikbaar voor wonen en consumptie. Het aantal hypotheekhouders dat onder water komt te staan zal verder toenemen. Op dit moment zijn dat er al plusminus 600.000. Door alleen te kijken naar de gemiddelde schuld wordt dit probleem vaak gebagatalliseerd. Het echte probleem is de spreiding: 50+ is vrijwel schuldenvrij, 40- zit vrijwel zonder uitzondering diep in de schulden en heeft daarnaast ook nog eens vaak hypotheekvormen waar niet of beperkt op wordt afgelost.
  - De vergrijzingsgolf. Er komen wel meer huishoudens, maar dit zijn eenpersoonshuishoudens: vrijgezellen, weduwes, jongeren. Deze gaan geen huizen kopen, enerzijds omdat ze naar verzorgingstehuizen gaan en anderzijds omdat ze daarvoor onvoldoende koopkracht hebben. Daar komt bij dat een huis (rijtjeshuis, twee onder een kap en al helemaal de grotere huizen) niet interessant zijn voor deze groep.
  - De aanwas aan de onderkant die nog wel kunnen kopen betreft afgestudeerde studenten. De studieschulden zijn het afgelopen decennium ruim verdubbeld, gemiddeld bijna 20.000 euro. Dit gaan de banken meenemen.
  - Afschaffing en beperking overheidsstimulering: de overheid heeft geld tekort en kan dus niet stimuleren. HRA staat onder druk, NHG wordt verlaagd, starterssubsidies onder druk, etc.
  - Aflossen wordt de norm en aflossen betekent hogere maandlasten en daarmee dus minder lenen en lagere huizenprijzen.
  - Toenemende werkloosheid betekent meer gedwongen verkopen en daarmee druk op de verkoopprijs.
  - En als laatste niet onbelangrijk: gemeenten worden straks gedwongen om tegen marktwaarde te boekhouden en dat betekent afschrijven op grondprijzen. Daarmee gaat nieuwbouw aanzienlijk goedkoper worden wat de prijzen van de bestaande koopwoningen mee gaat trekken naar beneden.

  Ik kan zo nog even doorgaan, maar er staat een lekker bord eten klaar. Ik ben benieuwd naar een inhoudelijke reactie.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ed citerend: "Over de prijsontwikkelingen van de woningmarkt heb ik dan ook wel een mening, deze zal weer gaan stijgen. Op de diverse fora wordt je geridiculiseerd als je dit stel, toch persisteer ik in dit standpunt."
  En inderdaad, allemaal anonieme deskundigen proberen iemand belachelijk te maken. Trieste types, kunnen anonieme reacties die beleefdheisnormen niet kennen niet geweerd worden?
  Arend Jan Eriks

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Het bericht van "John" 20:39 uur is verwijderd. Berichten welke racistisch, sexistisch of beledigend zijn worden verwijderd.
  Webmaster blogspot

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @ AJ Eriks.

  Te merken aan uw toon trekt u deze anonieme deskundigen in twijfel. Terwijl dat zelf ook een aanname is zonder staving. Beetje hypocriet eigenlijk.
  Tevens wil ik u het volgende vragen. Als u kennis/informatie niet heeft, realiseert u het dan?

  Bij deze zal ik u wat stof geven om te lezen en tevens deskundigen die niet anoniem zijn:

  Hans de Geus
  http://www.youtube.com/watch?v=_Yr9Lh0UwyI&feature=youtu.be

  Realistische site over de huizenmarkt.
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/

  Paar onafhankelijke nieuwssites.
  Max Keiser
  Zero Hedge

  Tevens zitten er op de telegraaf DFT een paar analysten die niet alleen maar propoganda uitkranen, hier een paar.
  http://www.telegraaf.nl/dft/goeroes/robkoenders/12595608/__Een_tsunam
  i_van_schulden__.html
  http://www.telegraaf.nl/dft/goeroes/harrygeels/12599248/__Democratisch_gehalte___.html

  Ik wens u succes met lenen.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Het geeft maar weer aan dat bij Ed de waarheid niet gezegd mag worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. http://www.youtube.com/watch?v=YdJv0eanJd8

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Ik heb ooit gelezen als woningschaarste belangrijk is in de prijsvorming, dan moet Bangladesh de hoogste huizenprijzen van de planeet hebben.

  Financierbaarheid is veel belangrijker. Als de inflatie zo snel gaat stijgen en de lonen niet (anders grote werkloosheid), dan blijft er minder geld over om leningen af te betalen (euh rente bedoel ik dan).

  De versoepeling van financierbaarheid is een oplossing (ware het niet dat deze crisis veroorzaakt is door te soepele regels). Een daling van de rente tot 0,5% is natuurlijk ook een oplossing, maar hoe lager de rente, hoe hoger de kans op slechte investeringen,... Je moet kopen als de rente hoog staat en dan herfinancieren als de rente laag staat, dan doe je gouden zaken. Nu dus niet,...

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Ed, je weet dat onze huizen het duurst waren toen de schaarste het kleinst was? Onze markt functioneert gewoon niet: http://woningmarktcijfers.staanhier.nl/blog/2012/05/29/huizenprijzen-piekten-bij-laagste-woningschaarste-sinds-95/

  De relatie tussen schaarste en prijzen is wel aanwezig, maar dan is het de schaarste van krediet, niet woningen. We verlaten een periode met een overvloed aan krediet en gaan naar een periode met schaarste aan krediet. Ik durf wel te beweren dat dat de belangrijkste drijfveer van de prijzen wordt.

  Daarnaast hebben zakkende prijzen tot gevolg dat minder mensen een koophuis willen. In 2007 wilde misschien wel 80% van de gezinnen kopen maar was het voor slechts 50% van hen haalbaar. Nu wil misschien nog maar 60% kopen en is het voor maar 30% haalbaar door kredietschaarste. Wat mij betreft dus een goede klepel, maar de verkeerde klok die je hier benoemt.

  In de bouw is er inderdaad ook schaarste, namelijk aan projecten. Gemeenten vechten om de gunst van de starter en projectontwikkelaars om de gunst van de gemeente die nog wel wil bouwen. Er is dus op dit moment enorm overcapaciteit en dat leidt tot prijsdalingen en kwaliteitsverbetering. Het is ook niet voor niks dat in de economisch vergelijkbare periode de jaren '30 er allemaal van die geweldige huizen zijn gebouwd; mensen en grondstoffen waren goedkoop.

  De waarde van een gemiddeld huis is m.i.:
  Gem. Waarde = ((# gezinnen * koopbereidheid * max. krediet) + eigen geld) / # huizen
  Het aantal gezinnen stijgt licht, koopbereidheid is flink gezakt, max krediet zakt flink, eigen geld zit bij de babyboomers en komt voorlopig niet terug.

  Tot slot worden er dit jaar 32.000 vergunningen voor koopwoningen verstrekt waar er naar verwachting 12.000 verkocht zullen worden. Schaarste bestaat uit meer factoren, Ed.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Ten eerste door inflatie verhogen niet de prijzen maar vermindert de koopkracht. Ten tweede mensen kunnen het dus niet meer betalen waardoor vraag naar koophuizen vermindert en de prijs daalt. Koopmarkt wordt huurmarkt net zoals hier in de VS. Je ziet ook een tendens dat jongeren langer thuis blijven wonen en zelf hele families samen wonen om kosten te drukken. Aanbod wordt daardoor te groot en de bouw stuikt in mekaar, met ale gevolgen voor de economie.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. fora,geridiculiseerd,persisteer,marginaal,exponentieel,crescendo,marktdynamiek,periferie,segregatie,eminenter.
  Wat wil je nu eigenlijk zeggen Ed? Al deze mooie woorden kunnen niet verhullen dat je er eigenlijk de ballen van snapt. Waar ik vandaan kom noemen we dat: hoop geblaat, weinig wol.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Het is niet alleen Edje die de burgers op een verkeerd been probeert te zetten, maar ook een partij als de VVD en het CDA. In goede tijden kon de HRA er niet af van Balkenende, nu met slechte tijden moet en zal er bezuinigt worden op de HRA. De staat is de grootste schuldige! Door simpelweg een verbod op speculatie van bouwgrond ( zoals in Duitsland) in te voeren had de hele huzenbubble kunnen worden voorkomen. Dan waren de huizenprijzen (incl. bouwgrond ) met de inflatie gestegen. Een bestaande woning zal dan ook goedkoper zijn als een oud huis van dezelfde klasse. Zoals bij de automarkt!

  BeantwoordenVerwijderen
 18. http://www.youtube.com/watch?v=_Yr9Lh0UwyI&feature=youtu.be

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Het begon zo goed "Nou ben ik de eerste om mijn eigen expertise te relativere"
  Maar helaas, daarna gaat het mis "laat ik dat vooropstellen. Maar ik heb wel een voordeel, ik ben beroepsmatig met deze materie bezig. Daarnaast heb ik, hebben wij toegang tot informatie en documentatie die bij de beeldvorming van toegevoegde waarde is. Al met al in mijn ogen een stukje voorsprong op dit gebied."

  Deze heer is een levend voorbeeld wat in het boek Fooled by randomness zo mooi werd beschreven als het Empty suit problem (or “expert problem”): some members of professions have no differential abilities from the rest of the population, but, for some reason, and against their empirical record, are believed to be experts: clinical psychologists, academic economists, risk “experts”, statisticians, political analysts, financial “experts”, military analysts, CEOs. etc. They dress up their expertise in beautiful language, jargon, mathematics, and often wear expensive suits.

  Kort gezegd komt het neer op mensen die 'informatie' verwarren met 'kennis', in dit geval zal deze meneer vast heel veel informatie hebben. Het is alleen ongelooflijk moeilijk om hier kennis, en met name kennis over de toekomst, uit te destilleren. Ik durf zelfs te stellen onmogelijk.

  Want waar was uw voorspelling in 2008 die de aanstaande daling in de markt aankondigde?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Empty suit, daar valt weinig aan toe te voegen.
   Ed stelt dat hij toegang heeft tot informatie die van toegevoegde waarde is voor de beeldvorming.
   Ik heb gezocht waar zijn plaatje van de stijgende huizenprijzen vandaan komt, en kwam bij een presentatie van de directeur van het CPB uit februari terecht. De titel: Nederlandse economie en vastgoed. Ed heeft niet alleen het plaatje van deze presentatie gebruikt, maar vertelt op zijn eigen manier wat hij denk dat er bedoeld wordt. Echter zijn we ondertussen wel een half jaar verder.

   Verwijderen
 20. Wel Ed, je vraagt het en ik zal het je vertellen waar je schoen knelt:

  "(..) zullen huizen sterker stijgen in prijs dan de inflatie de komende vijf jaar. Een waarschijnlijk stevig".
  Dat Jan Modaal die stevige stijging boven inflatieniveau helemaal niet meer kan financieren wordt er gemakshalve niet bijverteld. En niet kunnen financieren = niet kunnen kopen = neerwaartse druk op de prijs.

  "het aantal huishoudens (..) groeit exponentieel harder dan de bevolkingsaanwas (..) en hebben nou eenmaal de neiging om in huizen te worden gehuisvest".
  Het aantal huishoudens groeit inderdaad harder dan de bevolking maar zeker niet exponentieel! Er wordt in dit stuk wel vaker met moeilijke woorden gestrooid voor het deskundigeneffect, maar hier gaat het wel heel erg fout.
  De groei komt met name door een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens en die kunnen slechts de helft financieren van een tweeverdienend huishouden. Dus wel meer vraag naar woningen maar heeeele goedkope en dan nog voornamelijk (sociale) huur!

  Over de bouw van nieuwe woningen: Een leek kan bedenken dat een grotere aanbod een neerwaartse druk op de prijs zal hebben. Zeker van bestaande woningen.

  Hebben we het nog even niet over de economische crisis van het komende decennium, met dank aan de molensteen die de PIIGS heet.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. De bevolking stijgt niet meer, maar het aantal huishoudens wel. Wat ik niet lees is dat deze huishoudens gemiddeld minder te besteden hebben daar deze extra huishoudens bestaan uit eenverdieners in plaats van tweeverdieners.

  Aangezien op dit moment een eenverdiener nog nauwelijks een huis kan kopen, denk ik dat het verhaal weinig hout snijdt.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Hallo ed,

  Kan her zijn dat jij Meer verstand hebt van verzekeringen????

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Ik denk dat onze grote vriend ed even naar de presentatie van dhr. Prof. Bezemer op YouTube moet gaan kijken en zien hoe je daadwerkelijk een onderzoek doet en wat je allemaal mee moet nemen. Zoals prof. Bezemer zegt: de huizenmarkt is een grote ponzi

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Ik snap wel ed Dat je taxaties doet ondervoorbehoud zodat je niet aansprakelijk Bent.en alles kunt manipulieren zoals Je het beste uit komt. dat systeem past ook bij de artikelen die je schrijft

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Net het onderzoek van de ruijter gelezen: Scenario's woningmarkt. Waarbij ze in opdracht van een ministerie 4 mogelijke scenario`s mbt de woningmarkt onderzocht hebben. Het scenario waarbij de huizenprijzen stijgen, viel als enige af.

  BeantwoordenVerwijderen