vrijdag 21 september 2012

Miljoenennota

De kans is groot dat u vol belangstelling de Haagse ontwikkelingen volgt om te kijken wat er de komende maanden met de woningmarkt gaat gebeuren. Politiek beleid in deze is essentieel en met zowel de PvdA als VVD als kartrekker kan het alle kanten op gaan. Het kan verkeren. De Miljoenennota van eerder deze week is dus een tijdelijke fase. Maar daarom niet van minder belang.
Delen
Ik berichtte het u al eerder, als vereniging zijn wij er om zoveel mogelijk kennis onderling te delen. Van collega Maarten Ottenuit het Twentse kreeg ik een nieuwsbrief toegezonden welke een mooi overzicht geeft van de onderdelen die van invloed zijn op de woningmarkt. De nieuwsbrief van Dukers en Baelemans.  
Highlights
De meest belangrijke aandachtspunten:
·         Begrip eigenwoningschuld aangepast
o    De lening moet in max. 360 maanden worden afgelost
o    De aflossing moet plaatsvinden volgens aan annuitair aflossingsschema
o    De aflossing dient contractueel te zijn vastgelegd
o    De aflossing moet ook daadwerkelijk plaatsvinden
·         Overgangsrecht eigenwoningschuld: vaststelling eigenwoningschuld per 31 dcember 2012
·         Box 1 vrijstelling voor KEW wordt afgeschaft
·         Periodieke kosten erfpacht, opstal of beklemming blijven aftrekbaar in box 1
·         Versoepeling overdrachtsbelasting:
o    Doorverkooptermijn voor zowel woning als niet woningen wordt verlengd van 6 naar 36 maanden
o    Woningbegrip wordt uitgebreid met aanhorigheden
Het volledige stuk kunt u hier lezen. Goed weekend,
TGIF,
Ed

Geen opmerkingen:

Een reactie posten