maandag 24 september 2012

Social Media

Op dit moment zijn wij aan het oriënteren op welke wijze wij onze leden kunnen faciliteren op het gekoppelde gebruik van sociale media. De mogelijkheid om de makelaar een totaalpakket aan te bieden die hem in de gelegenheid stelt om met Facebook, Twitter, Hyves in een handomdraai te communiceren en publiceren. De vraag die dan al snel komt is of dit nu echt nodig en nuttig is.

Olievlek
Ik denk, in de meest trieste vorm welleswaar, dat afgelopen vrijdag de kracht van Social Media wel is bewezen. Nogmaals in negatieve vorm, maar Project-X in Haren toont wel aan dat het gebruik van online communicatie een hele grote invloed heeft. De vraag is volgens mij niet zozeer of de sociale media van invloed zijn op het makelaarsvak. De vraag is veel meer hoe kan je het in je eigen voordeel gebruiken.

Voorlopers
Het vermoeden bestaat nog steeds dat er vrij conservatief mee wordt omgegaan. Op Twitter zie ik bijvoorbeeld makelaars adressen met prijzen plaatsen. Volgens mij boeit dat niet zo heel erg. Ik kan me in ieder geval niet voorstellen dat u daar direct op reageer. Het is volgens mij namelijk hetzelfde als op vrijdagmiddag in het café "Kerkstraat 21 voor 234.00 euro te koop" roepen. Volgens mij wordt je dan ook wat meewarig aangekeken.

Netwerk
De bedoeling van Social Media is in mijn ogen om net zo te communiceren als dat je face to face met iemand doet. Op basis van gemeende interesse en met inhoud. Ik zie het aan mijn screenagers van 16 en 18 thuis, die communiceren vrijwel alleen nog via Facebook, WhatsApp en Skype. Dat is geen trucje of plan, dat is gewoon hun realiteit. Een onderzoek onder Duitse studenten in de leeftijd tot 25 jaar op de vraag wat men een maand kon missen, social media of seks zag er slecht uit voor de bevolkingsgroei. Social media een maand lang wordt als sociaal isolement gezien en onmisbaar.

Ontwikkeling
Voor makelaars die van mening zijn dat social media niet relevant zijn is in feite niets aan de hand. Zolang hun doelgroep deze mening maar deelt. Okay, de starters markt kan je dan al bijna vergeten, de senioren markt zal mogelijk meer in de lijn der verwachtingen liggen. Maar een juiste afstemming in je communicatiestrategie op de behoeftes en middelen van je doelgroep is toch wel erg belangrijk. En dat social media hierin een essentieel onderdeel vormen bleek inderdaad in een zeer trieste vorm afgelopen weekend. Het kan verkeren, elk voordeel heb dus ook een nadeel

Ed

Geen opmerkingen:

Een reactie posten