maandag 17 december 2012

Initiatief vlot trekken woningmarkt

Ik ontving een mail van collega Mark Thunnissen over zijn schrijven aan minister Blok, een idee om de woningmarkt weer vlot te trekken.  En de reactie daarop.Omdat (bijna) elk iniatitief wat genomen wordt een podium verdient, heb ik collega Thunnissen gevraagd of hij het op prijs stelt zijn plan te bloggen. Bij deze dus, dank je wel Mark!
-----------
Geachte heer Blok,

Als bezorgd VVD-lid ben ik in het regeerakkoord helaas géén maatregelen tegen gekomen die een positieve bijdrage zouden kunnen leveren aan het vlot trekken van de woningmarkt en/of het geven van een nieuw impuls aan de bouw. Ik heb in het begin van dit jaar al een idee gelanceerd om de woningmarkt vlot te trekken. Dit idee werd tijdens een debatsessie met de Rabobank, Hurks Bouwbedrijf en woningcorporatie Woonbedrijf als enige echte oplossing gezien van de ideeën die op die avond door de deelnemers en toehoorders naar voren werden gebracht. Het idee komt op het volgende neer.

Fonds
Er dient een woningfonds opgericht te worden. Dit op te richten fonds dient bij de overheid ca. 1-1,5 miljard euro moeten kunnen lenen tegen een rentepercentage met een geringe rente-opslag bovenop de rente van staatsleningen. De door dit fonds te betalen rente zal ca. 2,75% bedragen. Omdat het geld dat de overheid op de kapitaalmarkt leent direkt tegen een hoger percentage aan dit fonds doorgeleend wordt, kost het de overheid geen geld.

Doel
Met dit startkapitaal gaat het woningfonds in heel Nederland woningen opkopen tegen prijzen die variëren van € 125.000,-- tot € 175.000,-- k.k. Afhankelijk van het startkapitaal kunnen op deze wijze zullen ruim 6.000 tot 9.000 woningen worden aangekocht. Stringente voorwaarde bij een aankoop door dit fonds is dat diegene wiens huis aangekocht wordt, verplicht is om in Nederland zelf een nadere woning aan te kopen. Hierdoor wordt het aantal woningtransacties direct weer verdubbeld en naar alle waarschijnlijkheid leidt dit zelfs tot een verdrievoudiging van het aantal transacties.

Actie
De door het fonds aangekochte woningen zullen in de huurmarkt worden gezet, waardoor ook starters op de huurmarkt, die zich om wat voor reden dan ook nog geen koopwoning willen of kunnen permitteren, ook geholpen kunne worden. Indien deze woningen verhuurd worden tegen een rendement van bruto 5% (dat zijn huurprijzen van ca. € 550,-- tot € 750,-- per maand), dan kan dit woonfonds zichzelf bedruipen. Dit plan werkt budgetneutraal!
Systeem
Tegenover de lening van de overheid op de kapitaalsmarkt staat nl. een lening aan het woonfonds met de aangekochte woningen als onderpand. Dit plan geeft mijn inziens een impuls aan de woningmarkt, waardoor het vliegwiel weer in beweging komt. Bovendien heeft dit plan nog de volgende spin-off:
  • Verruiming van de huurmarkt.
  • Extra inkomsten voor de overheid door de 2% overdrachtsbelasting die op iedere verkooptransactie geheven wordt.
  • 21% BTW inkomsten voor de overheid, afkomstig uit alle uitgevoerde werkzaamheden die verband houden met deze woningtransacties (denk aan verhuizers, schildersbedrijven, klusbedrijven, aannemers, tegelzetters, stucadoors, woninginrichters etc.).
  • Veel extra of nieuw werk voor bovengenoemde bedrijven.
En misschien wel het belangrijkste: Een positief signaal vanuit de overheid, dat direct zichtbaar wordt door een groot aantal verkooptransacties en dat géén geld kost. Mocht u nog vragen hebben ten aanzien van het bovenstaande dan sta ik u graag te woord.
Thunnissen Makelaardij o.g. B.V.
--------------
Beste Mark,

Hartelijk dank voor uw mail. In de eerste weken als minister heeft meneer Blok reeds een aantal maatregelen genomen op de woningmarkt. Let wel het gaat om maatregelen die bedoeld zijn om in de context van de ingrijpende doch noodzakelijk maatregelen een aantal klappen op te vangen, overgangsproblemen te verzachten etc. Ook refereert u in uw mail aan de noodzaak tot actie in de bouwsector. Met de instelling van verkenner Dijkhuizen hoopt de minister hier een bijdrage te leveren. Wel is het belangrijk op te merken dat het weer op gang helpen van de bouw nooit vanuit de overheid 'geregeld' kan worden. Tal van (macro) economische factoren spelen hier een rol, die niet te sturen of te beheersen zijn.

Het is goed te zien wat een creativiteit en bereidheid er in de sector zit om mee te denken over het 'vlot trekken' van de woningmarkt. Ook uw idee is daar een voorbeeld van. Lastig aan uw voorstel is dat er nu eerst geld in gestoken moet worden door de overheid. Geld dat er niet is. Sterker nog het bedrag dat u voorstelt is ongeveer 50 a 75% van de financiële opgave waar de sector voor staat. Desalniettemin bevat uw voorstel elementen die wellicht op termijn interessant kunnen zijn. Ik zal uw voorstel daarom zorgvuldig bewaren.

Met vriendelijke groet,
Sophie Hermans - Politiek assistent minister Blok

1 opmerking:

  1. Oei, het geld bij de overheid is ook op. Komt er dan eindelijk een eind aan alle lapmiddeltjes, en laten we de markt zijn werk doen?
    Wat een fijne gedachte om het nieuwe jaar mee in te gaan.

    BeantwoordenVerwijderen