donderdag 3 januari 2013

Marktomstandigheden in 2013

Uiteraard laat ik de kans niet lopen om u zowel zakelijk als privĂ© het beste te wensen. Geluk valt je toe…… ik hoop dan ook dat u het met bakken over u heen krijgt in dit jaar! Vandaag sprak ik in het kader van nieuwjaarswensen ook een van onze leden. Die aan het eind toch nog even de vraag stelde wat wij gaan doen om er voor te zorgen dat hij dit jaar meer woningen gaat verkopen.

Kern
In principe natuurlijk een valide en bovenal eerlijke vraag. Men betaalt ergens voor en dan kijk je natuurlijk ook naar wat het oplevert. Quid pro quo! Maar ook mag je kritisch zijn over het ‘waarom’ van zo een vraag. Wordt je lid van een beroepsvereniging om meer omzet te draaien. Wij hebben in regiomeetings deze vraag eens aan onze leden gesteld. Opvallend daarbij is dat vrijwel unaniem wordt gezegd dat dit niet onze (primaire) taak is. Men is zelf ondernemer en is dus ook zelf verantwoordelijk voor het ondernemerschap. Inclusief winst en verlies rekening.

Achterliggend
Ik denk zelf dan ook dat wij geen woningen gaan verkopen voor onze leden of taxaties binnen halen. Je moet je zelfs afvragen of je dat moet willen. Wij kunnen wel voorwaardenscheppend optreden en doen dat ook, op macro- en micro niveau. Op macro niveau bijvoorbeeld via Wonen 4.0, het woningmarktplan van de 3 makelaarsverenigingen, VEH, Aedes en Woonbond. Op micro niveau door het faciliteren van collectieve plaatsingen op websites, door ondersteuning op vak inhoud en op het gebied van innovatie, marktinformatie, juridische ondersteuning en dergelijke. Maar vrijwel allemaal vanuit een ondersteunend karakter. Individueel waar het kan, maar collectief waar het moet.

Antwoord
Het is dus erg verleidelijk om tegen je achterban te zeggen dat je het wel even allemaal gaat fixen en er voor gaat zorgen dat er meer omzet komt, maar dat is wel een erg grote broek. De realiteit is gewoon dat het consumentenvertrouwen en de algehele economische malaise van grotere invloed is op de koopbereidheid van consumenten, om nog maar niet te spreken van de financierbaarheid van woningen. En hoe graag we het ook zouden willen, dat valt toch net buiten onze reikwijdte, zonder daarbij echter het hoofd moedeloos in de schoot te leggen.

Marktbreed
Deze geluiden worden breed gehoord in de maatschappij. Neem gisteren de cijfers over de verkopen van nieuwe auto’s, geluiden parallel aan de markt van ons. Voorzichtig, terughoudend, risicomijdend zijn ook hier trefwoorden inzake het consumenten gedrag. Zowel RAI als Bovag laten deze geluiden horen. Meubelfabrikanten, keukenfabrikanten, botenbouwers, allemaal hetzelfde geluid. De enige die ik positief hoorde was Gassan Diamonds in Amsterdam, die had een topjaar in 2012. Alleen helaas, vrijwel allemaal buitenlandse aankopen…

Halvol
De markt, de realiteit en de economie veranderen dat kunnen we dus niet veranderen, dat zal een kwestie van tijd zijn. Maar duidelijk is wel dat in tijdens als deze, wij onze stinkende best moeten doen om onze leden, onze ondernemers optimaal te ondersteunen zodat zij datgene kunnen doen waar ze goed in zijn en hier volledig hun focus op kunnen hebben: succesvol makelen en taxeren. Want als je echt wilt….. wordt 2103 een fantastisch jaar!

Ed

Geen opmerkingen:

Een reactie posten