woensdag 6 februari 2013

Woningmarktpolitiek

Nog maar anderhalve week geleden werden voor het eerst publiekelijk de degens gekruist tussen de Minister van Wonen en de senatoren van de Eerste Kamer. Een dreiging van een Njet, al dan niet onder aanvoering van het CDA leek er aan te komen. Gisteren zette zich dat voort, het lijkt erop dat de voorgenomen plannen van de huidige regering in de strooppot van de politiek terechtkomen.

Mening
Hoewel de eerste contouren die het huidige kabinet publiceerden bemoedigend leken, komen er meer en meer vraagtekens omhoog bij de huidige strategie. Vanuit een bezuinigingsperspectief zijn de regeringsplannen vanzelfsprekend goed te verklaren, maar vanuit woningmarktperspectief is het ambitieniveau ongeveer nul. Er worden vrijwel geen additionele maatregelen genomen om de markt uit het slop te halen en het lijkt of de aard en de ernst van de huidige status quo niet wordt onderkend.

Werkgelegenheid
Aan alle kanten worden alarmbellen geluid over de oplopende werkeloosheid in ons land, de bouw speelt hierbij een belangrijke rol. En dat is nou net de hoek waar de klappen vallen. Als je echt baangarantie zoekt op dit moment, begin dan een curatoren praktijk voor failliete bouwondernemingen. Het werk overspoelt je, inkomsten gegarandeerd. Een deel hiervan is toch wel te wijten aan het gebrek, zo niet afwezigheid van regie op de woningmarkt. Tenminste, afwezigheid van stimulerende maatregelen. En de dreigende impasse tussen het kabinet en de EK maken dit geheel niet makkelijker, nog meer onduidelijkheid = nog meer onzekerheid = nog meer impasse.

Klaar
Het is te hopen dat de Minister toch nog een keer de lade opent waar het Wonen 4.0 plan ligt. Als een plan, ondersteund door huurders en eigenaars, door professionals en consumenten wordt opgesteld en zo veel brede steun in de markt kracht vanuit zowel maatschappelijke organisaties als de wetenschap, dan is het toch zonder om hier niets mee te doen.

Nog meer
Vandaag kwam daar ook nog een initiatief bij de van vastgoedbelang. Hoewel versnippering in deze niet goed is, beter is om een gemeenschappelijk standpunt vanuit de branche uit te dragen, is het te verwachten dat er meer en meer adviezen komen. Zie hier het schrijven van hen de berekeningen die Vastgoedbelang hierbij presenteerden.

Ed

Geen opmerkingen:

Een reactie posten