vrijdag 8 maart 2013

Juridische vraagstukken

Vandaag aandacht voor een aantal zaken waar u mogelijk tegen aan loopt bij de uitoefening van uw vak. U ziet in dit feuilleton regelmatig een gastcolumn van Mr. Hub Dohmen, onze huisadvocaat. Leden aangesloten bij onze vereniging kunnen altijd op hem een beroep doen bij juridische vragen, dit is een onderdeel van het lidmaatschap. In principe kan men bijna dagelijks bij dit kantoor terecht voor vragen van juridische aard. Onze juridische eerste hulp noemen we dat.

Nut en noodzaak
Is dat nou iets waar makelaars en taxateurs op zitten te wachten? Ja, zonder twijfel. Als ik het aantal keer zie dat er beroep wordt gedaan op deze dienstverlening, dan zien wij dat in een periode van drie jaar het aantal vragen ruimschoots is verdubbelt. Werden er in 2010 514 vraagstukken voorgelegd, in 2011 waren dit er al 825. En vorig jaar werd maar liefst 1.110 keer de telefoon gepakt om de juridische vraag neer te leggen bij onze huisadvocaat. Als je uitgaat van 220 werkdagen per jaar zijn dat vijf vragen per dag.

Onderwerpen
Naast een groei van 100% in drie jaar tijd, zien wij ook een patroon in de vragend ie gesteld worden. Als ik een overzicht maak van de onderwerpen waarover vragen zijn rubriceer, dan komen wij op het volgende:Trends
Wat valt hier in op? Laten we als eerste kijken naar de statistiek, zonder de achtergrondinformatie. Waren er drie jaar geleden nog veel vragen over de rechtspositie van de makelaar, en de plichten, die vragen zijn gehalveerd. Vragen over het huren en verhuren? Wordt steeds minder ter sprake gebracht, maar stop nog steeds op plaats een in aantallen.  Vragen over vergunningen? Nemen af. En wat neemt toe? Vragen over de courtage, over de bedenktijd.

Achtergrond
Als we analyseren waar steeds meer vragen over komen, dan blijkt dat die meer en meer betrekking hebben op de positie van de makelaar zelf en steeds minder op de verhouding met zijn opdrachtgever. Meer en meer wordt gekeken of men nog wel de juiste zaken doet. Een kort door de bocht conclusie hierin is dat de makelaar en taxateur steeds vaker wordt geconfronteerd met de oprukkende claimcultuur. Oftewel, men bedenkt zich nog wel een keer voordat men iets stelt of doet. En tevens, de marktomstandigheden zorgen er voor dat makelaars meer en meer aan het kijken zijn of er binnen het verdienmodel nog andere mogelijkheden zijn om inkomsten te realiseren. En omdat men nu eenmaal zeker wil zijn van de zaak, doe ik wel het juiste, wordt daarom grondig juridisch advies gezocht. Juridische eerste hulp blijkt meer en meer van belang. Goed om die service te bieden.
TGIF,
Ed

Geen opmerkingen:

Een reactie posten