woensdag 26 juni 2013

En weer voorstellen over EPA

Het Energie Pretstatie Advies, ook wel bekend als EPA label of EPA certificaat, het blijft een moeilijke bevalling. Ik denk dat dit een dossier is dat toch wel als een van de meest zwalkende ooit de boeken in gaat. Hoe vaak heeft u als makelaar of taxateur niet de afgelopen jaren te horen gekregen dat het er nu toch echt van gaat komen. Dat er nu geen huis meer verkocht wordt zonder. Te vaak ben ik bang van.

Vervolg
Op dit moment, as we speak, wordt er weer aan alle kanten actie ondernomen welke van invloed zijn op dit dossier. Actie welke zich op politiek niveau afspeelt, zowel nationaal als internationaal, Brussel kijkt over onze schouder mee. Vandaag was er een discussie over de rol van de makelaar in deze en uiteraard wat ons standpunt hier in is. Deze discussie kan meerdere kanten op.

Maatschappelijk
Als eerste is daar het onderwerp duurzaamheid. Vanzelfsprekend draagt een ieder deze drie P strategie en warm hart toe People , Planet Profit, ook makelaars en taxateurs. Een zogenaamde Appliepie and Motherhood discussie, wie is daar nu op tegen? Dus als wij ons steentje hieraan bij kunnen dragen graag. Maar dat alleen is te makkelijk

Belang
De vraag die ik gesteld kreeg was of makelaars actief EPA labels moeten gaan promoten, of ze hier een dominante rol in moeten gaan spelen. Zijn makelaars de personen die de katalysator moeten zijn om het belang van het EPA certificaat bij consumenten onder ogen te brengen? Je kan daar een vraagteken bij stellen volgens mij. Wat is het primaire belang dat makelaars moeten dienen? Het belang van hun opdrachtgever lijkt mij. En tot op heden hebben koper en verkoper in zeer, zeer hoge percentages aan gegeven bij de notaris geen behoefte te hebben aan een EPA label. Of dat nou goed of slecht is laat ik in het midden, het is wel de realiteit. Als die geen belang hechten aan het label, moeten makelaars dat dan tocg gaan pushen?

Moment
Veel heeft ook te maken met de procedure. Het energie gebruik, of eigenlijk de zuinigheid, dient bij het moment van aankoop een rol te spelen. Dan wordt de beslissing genomen, dan moet er bewustzijn aanwezig zijn. Maar in praktijk komt pas lange tijd later, bij het transport, de EPA discussie op gang. En dan is het geen advies, maar een administratieve last met bijbehorende kosten. Onverlet of het label ├╝berhaupt nut heeft, want de meeste consumenten zijn niet helemaal gek.

Rol
En sommigen die menen dat makelaars hier wel een grote verantwoording hebben of zouden moeten hebben, op dit moment zijn er iets van 275.000 huizen te koop, nog geen 10% van de bestaande voorraad koopwoningen. Zijn die overige 90% dan onbelangrijk? En moet de makelaar als politie agent op gaan treden in deze? Of moet de overheid stimulerende maatregelen nemen die het voor consumenten aantrekkelijk maakt om een EPA label aan te schaffen? Volgens mij verleid je meer vliegen met stroop dan met azijn.

Model
En als laatste komt dan ook nog eens de discussie er door heen wandelen of makelaars moeten gaan verdienen aan EPA labels. Kortom, er bestaat nog altijd veel onduidelijkheid in dit dossier. Zoals het er nu naar uitziet zal op korte termijn door de Tweede Kamer, onder druk van Brussel, wederom een standpunt in dit dossier worden ingenomen. Ik ben benieuwd of het belang van de consument hiermee gediend zal zijn, laat staan die van makelaars.

Ed

Geen opmerkingen:

Een reactie posten