vrijdag 28 juni 2013

Tijdelijke verhuur

 Verhuur neemt een steeds belangrijkere rol in binnen het professionele domein van de makelaar. Niet alleen biedt dit mogelijkheden voor zijn bedrijfsvoering, ook schreeuwt deze markt om betrouwbare professionals die staan voor kwaliteit en zekerheid. Net als in de koopmarkt moet je als consument toch wel zeker weten of je met een betrouwbare vastgoedprofessional te maken hebt. Dat vraagt ook om goede kennis van de markt en de wetgeving in dit vak. VastgoedPRO werkt daarom nauw samen met Overbruggingsverhuur.nl. Goed voor consumenten én goed voor onze achterban. Sander Elfrink van Overbruggingsverhuur.nl informeerde mij over de aanstaande wijzigingen op dit gebied. Die zijn ook voor u van belang, ik geef dus graag het scherm aan Sander,
TGIF,
Ed

Verandert de Leegstandwet na 1 juli 2013?
De Eerste Kamer heeft op 18 juni 2013 ingestemd met de verruiming van de Leegstandwet per 1 juli 2013. Het wordt voor woningbezitters eenvoudiger om een te koop staande woning tijdelijk te verhuren. Eén van de wijzigingen betreft de hoogte van de huurprijs. Vanaf 1 juli mogen verhuurders de hoogte van de huurprijs zélf bepalen, in plaats van dat de gemeenten de maximale huurprijs (bindend) in de vergunning opnemen. Huurprijsbepaling op grond van het woningwaarderingsstelsel (het ‘puntensysteem’) van de Huurcommissie wordt hiermee verlaten. Met andere woorden de huurprijzen bij tijdelijke verhuur van woonhuizen worden geliberaliseerd. Dit maakt de Leegstandwet interessant voor kleine dure woningen in grote steden. Deze wijziging geldt alleen voor nieuwe aanvragen. Daarnaast wordt een vergunning vanaf 1 juli voor 5 jaar afgegeven.

Gemeente
Ook mogen gemeenten bij het verlenen van de vergunning geen extra voorwaarden meer stellen. Wel blijft het vereiste van een vergunning van de gemeente voor tijdelijke verhuur bestaan. De vergunningverlening garandeert aan de eigenaar/verhuurder dat de tijdelijke huurovereenkomst ook echt eindigt als de termijn is verstreken. Bovendien geldt de normale huurbescherming niet. Bij te koop staande lege woningen biedt de toets vooraf door de gemeente en het vergunningstelsel ook voor de hypotheekverstrekker de zekerheid dat de woning direct leeg kan worden verkocht.

Herhaling
Een andere aanpassing is dat een woning na 1 juli meerdere keren onder de Leegstandwet kan worden verhuurd, terwijl tot nu toe maar één keer een vergunning kon worden afgegeven. Voorwaarde is wel dat sinds het verstrijken van een eerdere vergunning voor tijdelijke verhuur onder de Leegstandwet, ten minste vijf jaar lang sprake moet zijn geweest van zelfbewoning door de eigenaar. Zonder toestemming van de bank is verhuur nog steeds niet mogelijk

Waarde
Aangezien een woning in reguliere verhuurde staat (met huurbescherming) veel minder waard is, willen banken zekerheid alvorens zij toestemming verlenen voor tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet. Conform de hypotheekakte is, zonder schriftelijke toestemming van de bank, verhuur of in gebruik geven van een woning in welke vorm dan ook niet toegestaan. Als de eigenaar hiermee in strijd handelt, heeft de bank het recht de financiering onmiddellijk op te zeggen, hetgeen zeer waarschijnlijk op korte termijn tot openbare verkoop zal leiden. De eigenaar loopt daarmee het risico een flink verlies te moeten incasseren.

Gevaar
Als Overbruggingsverhuur.nl zijn wij ervan overtuigd dat geen enkele makelaar een klant met dit soort risico's wil opzadelen. Een goede makelaar zal verhuur zonder toestemming van de bank daarom ook nooit adviseren aan zijn klant. Wij hebben voor deze makelaars dan ook een uitstekende oplossing: werk samen met Overbruggingsverhuur.nl. Meer weten? Wilt u meer weten over de werkwijze en samenwerking tussen VastgoedPRO, VBO Makelaar, Overbruggingsverhuur.nl en Pararius.nl?  Kijk dan op www.leegstandwet.nl , bel met onze Accountmanager Makelaars Sander Elfrink (06 4141 3399)  of mail naar sander@overbruggingsverhuur.nl.

Sander Elfrink


Geen opmerkingen:

Een reactie posten