woensdag 24 juli 2013

Regulering


Vanuit een aantal toezichthoudende partijen wordt op dit moment gekeken naar de makelaardij- en taxatiemarkt. Onder andere de AFM en DNB roepen de branche op om op basis van zelfregulering er voor zorg te dragen dat er meer transparantie, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid ontstaat. Aan de ene kant een kans voor de branche.

BV
Vooralsnog kijkt men met name naar het bedrijfsmatig vastgoed, men is daar op zoek naar bovenstaande. Het gebrek aan eenduidigheid, zowel in terminologie, methodologie als aanspreekbaarheid wordt gezien als een omissie in de markt. Ook de verdeeldheid, met vele koepelorganisaties (VastgoedPRO, NVM, VBO, NVR, RICS, VGMN…..) meerdere kwaliteitsregisters, diverse vormen van tuchtrecht en toezicht zorgen er voor dat er al snel het idee ontstaat dat de branche een bord spaghetti is. En voor een buitenstaander lijkt het dan snel een rommeltje en ongeorganiseerd.

Zelfregulering
An sich is het natuurlijk goed dat deze oproep wordt gedaan. Aan de ene kant is NL een verzuild land, iedereen zijn eigen omroep, eigen kerk, eigen politieke partij, eigen voetbalclub, eigen vertegenwoordiging. Aan de andere kant werkt het soms ook besluitvorming tegen. Maar aan de andere kant is het dezelfde overheid geweest, die dit in de hand heeft gewerkt. Van een gereguleerde, geordende markt is met het afschaffen van de be√ędiging in 2001 dit zelf veroorzaakt. Niet dat vroeger alles beter was, maar toch. In 12 jaar is deze zelfregulering geworden tot wat het nu is.

Overheid
Aan de ene kant dus een goed iets dat vanuit toezicht wordt verzocht om te komen tot strakkere en duidelijkere marktordening. Maar aan de andere kant, er zijn nauwelijks tot geen middelen om deze marktordening te bewerkstelligen. Iets als wettelijke verankering van het tuchtrecht voor makelaars en taxateurs, heeft nog steeds geen politiek draagvlak. Dus kan men het vak uitoefenen zonder toezicht en controle, of als men er bij VastgoedPRO uitgezet wordt, mogelijk onder een andere vlag doorgaan.

Instrumenten
Dus ja, toezichthouders, wij werken graag aan deze transparantie, eenduidigheid en aanspreekbaarheid. Maar geef ons dan ook de instrumenten om binnen onze markt te handhaven. Laten we beginnen met een publiekrechtelijke, wettelijke verankering van tuchtrecht voor makelaars en taxateurs. Net als voor accountants, notarissen, advocaten, artsen etc. Want geef mij een reden waarom professionele makelaars en taxateurs niet willen voldoen aan toezicht op normatief en professioneel handelen, op kwaliteitsbewaking en collegiale toetsing. Jezelf nergens aan willen verbinden, laten toetsen of laten aanspreken? Zoek een ander vak! Maar noem jezelf geen makelaar of taxateur.


Ed   

Geen opmerkingen:

Een reactie posten