woensdag 18 september 2013

Hervormingen woningmarkt?

En, de miljoenennota al doorgenomen? Gisterenavond het Prinsjesdagdebat gevolgd, waar regeringspartijen en oppositie elkaar te woord stonden? Met elkaar in debat gaan was niet het juiste woord, het was eigenlijk een aaneenschakeling van onderlinge verwijten en vliegen afvangen. Soms gĂȘnant en soms tenenkrommend en weinig stof tot nadenken. Wat mij wel opviel was een aantal keer een opmerking van de heer Samson.

Woningmarkt
Door de lijsttrekker van de PvdA werd herhaaldelijk, bijna triomfantelijk, benoemd dat men de hervorming van de woningmarkt toch maar mooi had gerealiseerd. En dat het herstel van de woningmarkt zich door deze hervorming reeds voorzichtig aandiende. Is dat zo? Ik heb toch maar eens even het woordenboek erbij gehaald,

Hervorming
Zoek je op dit woord dan zie je het volgende:
Synoniemen: 1) Opleiding die men overdoet 2) Omkeer 3) Omschakeling 4) Omwisselen 5) Protestantisme 6) Reorganisatie 7) Reformatie 8) Reform 9) Transformatie 10) Veranderen 11) Verandering 12) Verbeterende verandering 13) Wending 14) Wijzigen 15) Wijziging
Begrippenlijst: Reformatie - Protestante vernieuwingsbeweging in de 16e eeuw, mede uit protest tegen misbruiken in de katholieke kerk
Inhoud: Hervorming verwijst naar hervormen. Het handelt over het veranderen of reorganiseren van bijvoorbeeld een bestuur, het onderwijs of een ministerie. In tegenstelling tot revolutie is hervormen een geleidelijk proces. Op kerkelijk gebied kan hervorming verwijzen naar reformatie.

Passend
Nou kan ik me bij het laatste nog iets voorstellen, er is binnen het kabinet een aandachtsgebied Wonen gekomen met een vakminister voor Wonen, wat dat betreft is inderdaad het bestuur veranderd dan wel gereorganiseerd. Maar is de woningmarkt ook hervormd? Volgens mij niet! Ik zie maatregelen ten aanzien van de financierbaarheid. De NHG normering. De BTW op verbouwen. De verhuisboete/overdrachtsbelasting. De duur van de hypotheekrente aftrek, de woonquote, de vorm van hypotheek. Startersleningen dan wel subsidies. Corporatieheffingen, scheefhuur-maatregelen, huurverhogingen. Allemaal maatregelen die een fiscaal karakter hebben. Maatregelen die als inkomenspolitiek zijn te bestempelen. Herverdeling van geld. Maar die in feite niets met de woningmarkt hebben te maken.

Visie
Wat dat betreft heb ik in de nieuwe kabinetsplannen voor 2014 niet een keer iets inhoudelijks over de woningmarkt gelezen of gezien. Over de distributie van woningen, over bouwbeleid, over wonen op maat, over beschikbaarheid in druktegebieden en beleid in krimpgebieden. Infrastructurele plannen en visies die ingaan op de woonbehoefte van Nederland de komende periodes, het ontbreekt volledig. Mobiliteit op de woningmarkt, of mobiliteit binnen de woningmarkt, verhandelbaarheid op de woningmarkt, niets niets en niets.

Claim
De gelegde claim dat dankzij de door dit kabinet doorgevoerde hervormingen de woningmarkt zich positief herstelt is dan ook een gevaarlijke. Op dit moment is het consumentenvertrouwen essentieel voor de woningmarkt. Een kabinetsbeleid wat oplopende werkeloosheid tot gevolg heeft, wat koopkrachtverlies veroorzaakt, wat economische groei remt zorgt niet voor een positieve impuls op dit consumenten vertrouwen. Okay, juli/augustus 2013 was beter dan een jaar tevoren, maar dat was dan ook een dieptepunt. Laten we de vingers gekruist houden dat de claim van de heer Samson terecht blijkt de komende maanden, maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen….

Ed

1 opmerking:

 1. Ed,

  Volstrekt mee eens.

  Laat nu echter extra ingrepen en aanpassingen van het kabinet ook maar achterwege. Ik denk dat gezien de huidige situatie de woningmarkt zichzelf zal stabiliseren en ombuigen naar groei.
  Nu met rust laten van de woningmarkt vanuit Den Haag is denk ik het beste concept voor herstel.

  Robert Vonk

  BeantwoordenVerwijderen