woensdag 25 september 2013

WOZ gewaardeerd

Vorige week was er een stakeholdersoverleg bij de Waarderingskamer, zeg maar de toezichthouder op de Nederlandse Gemeenten als het gaat om de WOZ. In dit overleg stond onder andere op de agenda het vrijgeven van de WOZ data, een onderwerp wat repeterend terugkomt. De WOZ data van particulieren is tot op de dag van vandaag niet openbaar inzichtelijk, alleen professioneel belanghebbenden hebben hier toegang toe.

Privacy
An sich is dit wel bijzonder. In Nederland is bijna alles data beschikbaar en openbaar, je moet eens zien wat mensen allemaal bloot geven en willen delen. Een trip in de trein in de spits en je weet van half bellend Nederland meer privé gegevens dan dat je lief is, zo ongegeneerd praat men luidruchtig in de mobiel. Maar de WOZ data zijn nog altijd afgeschermd. Weliswaar zijn de bandbreedtes al wel ontsloten, maar de juiste gegevens nog niet, privacy gevoelige informatie. Toch heeft de wetgever besloten dat per 2014 de WOZ gegevens openbaar worden.

Gevolg
Wat dat gaat inhouden moet ik nog zien. Bij onze achterban wordt vaak gemeld dat dit toch wel wenselijk zou zijn. Ik moet nog zien wat het gaat opleveren. Als eerste de waarde van de data. Hoe je het ook wendt of keert, de WOZ waardes worden door de eigenaar altijd als onjuist bestempeld. Worden deze gebruikt voor fiscale grondslag, dan zijn ze altijd te hoog. Gaat het pand in de verkoop of moet er een financiering aangevraagd worden, dan zijn de waardes weer altijd te laag. En natuurlijk worden de WOZ data steeds nauwkeuriger, met name voor 13 in een dozijn objecten, maar er zijn toch nog wel heel forse afwijkingen te constateren. Zie alleen al het aantal jaarlijkse bezwaarschriften en de jaarlijkse honoreringen. Okay, hierdoor is het een zelfsturend en zelf lerend systeem, maar toch.

Ontsluiten
Dat de data beschikbaar komen is een feit, waarschijnlijk zijn ze half 2014 beschikbaar via de WOZ-viewer. Een ieder kan ze dan inzien, het ‘gluren bij de buren’ zal volgens mij explosief toenemen. Zal dit de positie van de makelaar gaan beïnvloeden? Elke nieuwe bron van informatie heeft invloed, dus deze ongetwijfeld ook. Er zal discussie gaan ontstaan over bijvoorbeeld het verschil tussen een vraagprijs en een WOZ waarde. Twee totale verschillende waarderingen, maar leg dat maar eens uit aan de consument!

Massa
En wat met name interessant is, komt massa-ontsluiting ook beschikbaar. Want de WOZ waardes worden wel openbaar, maar daarmee nog niet de databestanden. Oftewel 1:1 opvragen mag onbeperkt gebeuren, maar krijgen onze leden bijvoorbeeld ook (indirect) toegang tot het gehele bestand? Geïntegreerd in onze database? Hiervoor moeten we ons weer richten tot het Ministerie van Economische Zaken, werk dus weer aan de winkel. Anders gaan we weer terug naar de tijd dat we het telefoonboek moesten overtypen om deze bestanden digitaal te krijgen.

Ed

Geen opmerkingen:

Een reactie posten