woensdag 2 oktober 2013

Taxatierichtlijnen

Makelaars en taxateurs actief binnen het commercieel vastgoed zullen ongetwijfeld de discussie volgen die er gaan de is inzake de PTA richtlijnen. Voor hen die hier niet elke dag mee bezig zijn, dit is de set aan richtlijnen opgesteld door het Platform Taxateurs en Accountants inzake de voorwaarden waaraan een taxatie en een taxateur moet voldoen. Tenminste, als deze een taxatie gaat uitbrengen die bedoeld is voor het waarderen van vastgoed wat opgenomen dient te worden in een door de accountant op te stellen jaarrekening.

Weging
De vraag die (mij) regelmatig gesteld wordt, is dit een goed iets of niet? Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Het is een feit dat in deze de accountants leading zijn. Deze hebben geconstateerd dat er te weinig eenduidigheid, transparantie en inzichtelijkheid is als het om de waardering van bedrijfsmatig vastgoed gaat. Zelfs iets eenvoudigs als een begrippendefinitie ontbreekt, bedoelt iedereen hetzelfde als er vakinhoudelijke termen worden gesteld? Nee dus. Dat het vervolgens dus de accountants zijn die een kader moeten gaan schappen voor taxateurs is eigenlijk zorgelijk.

Beter
Aan de andere kant, als er dwingende ogen van buiten af naar binnen kijken, kan dit ook juist weer goed zijn. Wat dat betreft zijn de inmiddels 29 aanbevelingen die aan de brancheorganisaties zijn gegeven, waaronder VastgoedPRO, wel zeer stipulerend van aard. Op meerdere fronten wordt er gewerkt aan het borgen van deze aanbevelingen, worden initiatieven genomen om deze aanbevelingen om te zetten in best practice voorbeelden. Dit komt het vakgebeid alleen maar ten goede.

Toezicht
Wat daarbij opvalt is dat er vanuit toezichthoudende organen zeer nauwgezet wordt gevolgd waar dit toe leidt. Zowel AFM als DNB volgen elke stap in dit dossier nauwgezet en hebben ook verwachtingen wat wij als branche hiermee gaan doen, als sector. Dat hierbij geen sprake is van vrijblijvendheid blijkt meer en meer uit de overlegsituaties.

Ver van mijn bed
Nou kan het natuurlijk zijn dat een gemiddelde taxateur of makelaar denkt dat dit zijn tijd wel zal duren, maar volgens mij zit men er dan naast. Laat helder zijn dat op dit moment wordt gekeken naar het grootschalige vastgoed, het grote commerciƫle werk. Maar onderschat niet wat de gevolgen kunnen zijn. Immers, als er in een marktsegment een bepaalde standaard wordt gezet, dan wordt al vrij snel verwacht dat deze van toepassing wordt op de gehele markt. En dan begint het volgens mij toch wel te knellen.

Verwachtingen
In de PTA aanbevelingen staan een aantal evident belangrijke zaken. Ik noem Chinese walls tussen makelaars en taxateurs, deze professies dienen strikt gescheiden te zijn. Ik noem het vier ogen principe bij elke taxatie, collegiale consultatie. Of meerdere berekeningsmethodieken, back testing en zelfs mutatie dossier uitleg. Dat kan een gemiddelde woningtaxateur moeilijk bieden. Maar aan de andere kant, als een geldverstrekker kan kiezen uit taxateur A die voldoet aan de PTA richtlijnen en taxateur B die dat niet kan, dan kan er al snle een keus op basis van overkwalificatie worden gemaakt.

Hamburger
Als je op dit moment bij de McDonalds achter de kookplaat wilt staan, heb je al minimaal een afgeronde HBO opleiding nodig. Niet omdat dit voor de functie van belang is, maar het aanbod van kandidaten is zo groot. Er moet voor worden gewaakt dat dit straks ook niet voor standaard taxaties gaat gelden, want hoge eisen, extra eisen zijn goed, maar dienen wel in verhouding te staan tot de facturen die geschreven kunnen worden. En een MKB of woningtaxateur kan zeer moeilijk aan deze PTA richtlijnen voldoen en ook nog bestaansrecht hebben.

Ed

1 opmerking:

 1. Beste Ed,

  Je schrijft: Ik noem Chinese walls tussen makelaars en taxateurs, deze professies dienen strikt gescheiden te zijn!

  Wordt daarmee bedoeld dat een taxateur geen makelaar mag zijn of een makelaar geen taxateur?

  Of wordt daarmee bedoeld dat de betrokken makelaar bij object A niet ook een verbinding mag hebben met de taxateur voor object A? Dat laatste kan ik goed begrijpen.

  Het eerste is in mijn ogen niet gewenst en ook niet raadzaam. Ik ben er zo langzamerhand namelijk van overtuigd dat, wil je goed functioneren als taxateur, je ook als makelaar in je regio werkzaam moet zijn want hoe houd je anders feeling met de marktontwikkelingen binnen regio, buiten dat je alleen gerealiseerde verkoopcijfers uit een of ander bestand kan halen en probeert te interpreteren?

  BeantwoordenVerwijderen